Takkforetfintlagtempo-NM

IF Frøy takker alle som på en eller annen måte var engasjert under NM i lagtempo 25.juni.

Det ble er sportslig godt og sikkert arrangement - med fornøyde deltakere og lag.Vi ønsker dere alle lykke tili resten av NM og sesongen.

Vi takker også NCF og kommisærer for godt samarbeid. Og ikke minst fortjener 35 vakter og de seks som satt på MC-er ros. De sørget for at alt gikk knirkefritt.

Det er moro å arrangere ritt med slike folk!

Jørn Michalsen,
rittleder