Løypemedvideo

Mesterskapet går i en rundløype på 18 km, som kjøres en, to eller tre ganger.

NM Lagtempo 2019

Start og mål er i Garderveien ved innkjøringen til Vestby Arena. Løypa går i småkupert terreng nordover Garderveien til krysset mot Brandstadveien. Her kjøres en kneik opp til Garder kirke. Løypa tar til høyre i Brandstadveien mot Hølen. Det siste stykke er bratt med et par krappe svinger. Før Hølen tar løypa til høyre langs Osloveien (tidligere E6). I Vestby svinges til høyre og så til høyre igjen inn i Garderveien til runding eller vending.

Annen trafikk

Deler av løypa er stengt, enveiskjørt eller stengt for gjennomkjøring. Arrangøren vil ha vakter plassert ved alle kritiske punkter. Lagene må være oppmerksom på at de kan møte annen trafikk også der det er begrensninger, for eksempel ved at biler kan være inne i stengte traseer før start og kjøre under rittet. 

Følgende trafikkreguleringer vil bli iverksatt

Garderveien fra start/mål til Furuåsen (3.1 km)
Veien vil bli stengt i begge retninger, men trafikk fra noen få hus på strekningen kan forekomme. Arrangøren vil ha vakter ved alle kritiske punkter.

Garderveien fra Furuåsen til Garder kirke (2,0 km)

Veien vil være åpen for annen trafikk, men gjennomgangstrafikk til Vestby vil bli stoppet i krysset Garderveien/Brandstadveien.

Brandstadveien fra Garder kirke til Osloveien (5,7 km)
Veien stenges for innkjøring fra Osloveien (i motgående retning av rittet).
Veien stenges for gjennomkjøring fra Garder kirke (i retning med rittet).

Osloveien fra Hølen til Vestby (6.3 km)
Veien er åpen, men er bred og fin og med lite trafikk.


Garderveien fra kryss med Osloveien til mål/runding (1 km)
Veien er stengt i begge retninger

Høydeprofil NM-lagtempo_2019

Se video av løypa

Frøys Jah Langleite har syklet traseen til NM i lagtempo